Tel: +420 389 009 192

WWW.STK-CB.CZ   

   Poslední       aktualizace 25.11.2020

STK-CB

  Nabídka  

Home

Kontakt

Služby

Ceník

Mapa

Novinky

Firma

STK Info

Informace

 

 E-Mail

 stk@stkcb.cz

Tel:
+420 389 009 192

 VINTEST a EUROVIN   
VinTest
 • Technologie prověřování původnosti identifikátorů vozidel – technologie pro bezpečný nákup a prodej ojetých vozidel.

 • Značení oken vozidla identifikačními čísly EuroVin (Vehicle Identification Number) 

 • Autorizované pracoviště CEBIA 

Expertní technik:
 Tomáš Srbený
Pavel Toms
Petr Kalát
Tomáš Polívka

 

 SYSTÉM VINTEST 
  Technologie prověřování původnosti identifikátorů vozidel – technologie pro bezpečný nákup a prodej ojetých vozidel.

  Technologie VINTEST (VT) je založena na nedestruktivní, detailní fyzické expertize, využívá nejmodernější digitální diagnostiku a umožňuje komplexní prověření původnosti identifikátorů vozidla.

  Technologie VINTEST je ucelený, přesně daný metodický postup, kterým lze za 1 až 3 hodiny jednoznačně prohlásit, zda vozidlo má, nebo nemá, původní identifikátory.

  Technologie VINTEST rovněž přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla pomocí digitální fotografie.

V rámci prohlídky VINTEST se vždy provede:

 • kontrola, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu (v technickém průkaze) odpovídají údajům na vozidle
 • kontrola viditelných i skrytých identifikačních znaků vozidla (VID a SID) - vizuální kontrola na minimálně 30 místech vozidla, měření tloušťky laku, zkoumání svarů na vozidle a jejich plastové ochrany pomocí speciální techniky,…
 • ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě vozidla
 • zdokumentování stavu vozidla pomocí digitální fotografie v předepsaných sadách a event. klasifikování stop poškození vozidla – u VINTEST PLUS
 • zpracování analýzy provedených měření a zjištěných výsledků kontrol se stanovením závěrečné kategorie hodnocení identifikátorů
 • centrální archivace všech pořízených dat.

  Na závěr každé kontroly technologií VINTEST je objednateli vystaveno OSVĚDČENÍ o prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST. V OSVĚDČENÍ jsou zadokumentována data klienta, data vozidla, klasifikace stop poškození vozidla a stanovení závěrečné kategorie hodnocení jeho identifikátorů.

EUROVIN  
  Systém EUROVIN je vhodným doplňkem zabezpečovacího zařízení. 
 • Systém spočívá ve vypískování všech 17 znaků identifikačního čísla vozidla - VIN na skla vozidla, zaregistrování údajů o vozidle do Systému OCIS a poskytování řady služeb v případě krádeže takového vozidla. 
 • Systém SBZ-OCIS se odlišuje od Systému EUROVIN tím, že je na okna vozidla umístěn speciální sedmimístný kód.   
 • Systém EUROVIN umožňuje okamžitou identifikaci vozidla na základě VIN, což je jakési rodné číslo vozidla, a to bez nutnosti jeho otevření. 
 • Změnit totožnost vozidla označeného VIN nebo kódem SBZ znamená vyměnit kompletní sadu skel, a to je časově náročné a velmi drahé, a proto se zloděj zpravidla takto označenému autu vyhne. 
 • Systém EUROVIN je zaveden a využíván policejními sbory na celém světě. Ze statistiky vyplývá, že takto označená vozidla se odcizují asi 20x méně, než vozidla ostatní a objasněnost krádeží u je u takových vozidel 2x vyšší než celostátní průměr.