Tel: +420 389 009 192

WWW.STK-CB.CZ   

   Poslední       aktualizace 25.11.2020

STK-CB

  Nabídka  

Home

Kontakt

Služby

Ceník

Mapa

Novinky

Firma

STK Info

Informace

 

 E-Mail

 stk@stkcb.cz

Tel:
+420 389 009 192

Technické kontroly staveb vozidel do 3,5 t
  Stavbou vozidla se rozumí výroba vozidla podle vlastní konstrukce s možností použití ústrojí, výstroje a dílů vozidel, jejichž technická způsobilost k provozu na 
pozemních komunikacích byla schválena jako typ vozidla.

  Za stavbu vozidla se považuje i sestavba vozidla z náhradních dílů nebo výměnná (popřípadě změna) dvou a více podstatných částí vozidla.

  Naše služba pro zákazníka tedy obnáší celkovou kontrolu stavěného vozidla a kontrolu dodržení všech platných ustanovení § 15 vyhl. č. 102/1995 Sb., posouzení 
kvality stavby, vypracování technických podkladů nutných pro zaevidování vozidla na Dopravním inspektorátu Policie ČR.