Tel: +420 389 009 192

WWW.STK-CB.CZ   

   Poslední       aktualizace 25.11.2020

STK-CB

  Nabídka  

Home

Kontakt

Služby

Ceník

Mapa

Novinky

Firma

STK Info

Informace

 

 E-Mail

 stk@stkcb.cz

Tel:
+420 389 009 192

Technické kontroly přestaveb silničních vozidel do 3,5 t
  Přestavbou vozidla, které je již provozováno, se rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž 
došlo ke změně:
  • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla, řízení vozidla nebo systému brzd 
  • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot) 
  • typu motoru 
  • druhu karosérie nebo nástavby 

  Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole přestavěného vozidla a kontrole dodržení všech platných ustanovení § 17 vyhl. č. 102/1995 Sb., posouzení 
kvality přestavby, vypracování technických podkladů nutných pro zaevidování změny na Dopravním inspektorátu Policie ČR.