Tel: +420 389 009 192

WWW.STK-CB.CZ   

   Poslední       aktualizace 25.11.2020

STK-CB

  Nabídka  

Home

Kontakt

Služby

Ceník

Mapa

Novinky

Firma

STK Info

Informace

 

 E-Mail

 stk@stkcb.cz

Tel:
+420 389 009 192

 Technické kontroly jednotlivých vozidel dovezených ze zahraničí do 3,5 t
  Jednotlivé vozidlo je jednotlivě vyrobené nebo dovezené (ojeté nebo nové), které se neshoduje s typem vozidla schváleným v České republice, fyzickou nebo 
právnickou osobou pro vlastní potřebu a jejichž celkový počet shodného typu vyrobených týmž výrobcem nebo dovezených týmž dovozcem činí nejvíce pět kusů v průběhu po sobě následujících 12 kalendářních měsíců. 

  Tato jednotlivá vozidla podléhají individuálnímu schválení jejich technické způsobilosti. Doklad o shodnosti vozidla s typem schváleným v České republice vystavuje výrobce vozidla.

  Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech platných ustanovení § 16vyhl. č. 102/1995 Sb., vypracování technických podkladů nutných pro zaevidováni vozidla na Dopravním inspektorátu Policie ČR a schválení do provozu na komunikacích v České republice.