Tel: +420 389 009 192, Fax: +420 389 009 190

WWW.STK-CB.CZ   

   Poslední       aktualizace 1.2.2019

STK-CB

  Nabídka  

Home

Kontakt

Služby

Ceník

Mapa

Novinky

Firma

STK Info

Informace

 

 E-Mail

 stk.cb@seznam.cz

Tel:
+420 389 009 192
Fax:
+420 389 009 190

  Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel    
  Silniční vozidla evidovaná v České republice a opatřená státní poznávací značkou podléhají dle zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu 
silničních vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám, kterými se kontroluje technický stav silničního vozidla.

  Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této pravidelné povinné kontroly a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení doby 
platnosti kontroly do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na registrační značku vozidla.

Doklady, které je nutné předložit při technické prohlídce:

  • technický průkaz vozidla (TP) 
  • osvědčení o technickém průkazu (OTP) 
  • osvědčení o měření emisí (u motorových vozidel které podléhají pravidelnému měření emisí )