Tel: +420 389 009 192

WWW.STK-CB.CZ   

   Poslední aktualizace 1.2.2021

STK-CB

  Nabídka  

Home

Kontakt

Služby

Ceník

Mapa

Novinky

Firma

STK Info

Informace

 

 E-Mail

 stk@stkcb.cz

Tel:
+420 389 009 192

 TEMPO 100 
TEMPO 100

   TEMPO 100 
pro autobusy na dálnicích a silnicích dálničního typu 
ve Spolkové republice Německo

  Po německých silnicích mohou jezdit autobusy rychlostí nejvýše 80 km/h. Pokud řidič autobusu chce jet po německých dálnicích nebo silnicích dálničního typu rychlostí až 100 km/h, musí prokázat, že jeho autobus splňuje předepsané podmínky. Výjimku, opravňující autobus jezdit po dálnicích a silnicích dálničního typu na území Spolkové republiky Německo rychlostí až 100 km/h, pak udělí příslušný německý úřad.

  V případě odpovídajícího technického stavu autobusu a splnění podmínek dle příslušného německého předpisu lze v jeden den při návštěvě stanice technické kontroly nejen podrobit autobus kontrole technického stavu dle českého zákona č. 56/2001 Sb., spojené s vylepením kontrolní nálepky červené barvy na zadní tabulku SPZ, ale získat i výjimku k jízdě rychlostí 100 km/h včetně vylepení příslušné plakety “ TEMPO 100 ” 


Technické podmínky pro získání plakety TEMPO 100 
pro autobusy při jízdě na dálnicích a silnicích dálničního typu 
ve Spolkové republice Německo

Základní podmínky, které musí dle německých předpisů pro získání výjimky z rychlosti jízdy autobus splnit, jsou následující :

 • výkon motoru musí být minimálně 11 kW / t celkové hmotnosti vozidla, 
 • brzdová soustava musí plnit směrnici ES 71/320, resp. předpis EHK č. 13 ( v databance ÚSMD, a.s Praha jsou tyto doklady pro běžně provozované typy autobusů k dispozici ), 
 • úspěšné provedení zkoušky průrazu pneumatiky pro daný typ autobusu ( v databance ÚSMD, a.s Praha je tento doklad pro běžně provozované typy autobusů k dispozici ), 
 • pneumatiky, namontované na vozidle, musí být vhodné pro rychlost jízdy 110 km/h ( požadavek v zásadě totožný s českými technickými předpisy, tedy i pro provoz v České republice vyžadovaný ), 
  vybavení sedadel pro cestující nebo doprovodný personál, před nimiž nejsou žádná další sedadla, nejméně dvoubodovými bezpečnostními pásy, 
 • vybavení sedadla řidiče nejméně dvoubodovým bezpečnostním pásem, 
 • ukotvení bezpečnostních pásů dle předpisu výrobce, 
 • dostatečné zabezpečení sedadla řidiče proti vniknutí předmětů zezadu, 
 • zabezpečení zavazadel v prostoru pro cestující proti posuvu, 
 • vybavení autobusu tachografem s měřícím rozsahem do 125 km/h, 
 • vybavení autobusu omezovačem rychlosti ( platí pro autobusy, vyrobené po 1.1. 1988, o celkové hmotnosti vyšší jak 10 t a s konstrukční rychlostí vyšší jak 100 km/h ). 

  I z tohoto stručného přehledu je patrné, že veškeré požadavky směřují k zajištění bezpečné jízdy autobusů. V zásadě až na drobné výjimky se neliší od požadavků, které jsou kladeny na vybavení a provedení autobusů, určených k mezinárodní přepravě osob dle českých technických předpisů.

  Pokud se majitel či řidič autobusu rozhodne zlepšit jím poskytované služby o možnost jezdit na dálnicích a silnicích dálničního typu ve Spolkové republice Německo rychlostí až 100 km/h, je možné se obrátit pro další informace na
Pracovníky STK Ing. Jaroslava Málka, nebo Františka Pince na tel.: 389009194 .